การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

 

 วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
 เรื่อง
28 ก.พ. 63 ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12 พ.ย. 62 ประจำไตรมาสที่ 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 ส.ค. 62 ประจำไตรมาสที่ 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 พ.ค. 62 ประจำไตรมาสที่ 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
20 ก.พ. 62 ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
12 พ.ย. 61 ประจำไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
10 ส.ค. 61 ประจำไตรมาสที่ 2/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
11 พ.ค. 61 ประจำไตรมาสที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
23 ก.พ. 61 ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
13 พ.ย. 60 ประจำไตรมาสที่ 3/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10 ส.ค. 60 ประจำไตรมาสที่ 2/2560 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
12 พ.ค. 60 ประจำไตรมาสที่ 1/2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560